Kuntavaalit 2021

Lämmin kiitos äänestäjille. Joukkueen eteen tehty työ kannatti, vaikkakin oma osuus jäikin odotettua pienemmäksi. Elämä jatkuu, lomat lähestyy ja Lapin luontokin kohta kutsuu.

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa NUMEROLLA 288 ja itselleni tärkeitä asioita ovat:

Toimivat, joustavat ja tasapuoliset peruspalvelut, jotka mahdollistavat varhaisen puuttumisen ja tuen sekä ehkäisevät syrjäytymistä.
Kaupunkilaisten tulisi siis iästä ja varallisuudesta riippumatta saada kohtuullisessa ajassa tukea ja apua kaikissa oman elämän ongelmatilanteissa liittyivät ne sitten fyysiseen tai psyykkiseen terveyteen, opiskeluun, talouteen tai mihin tahansa oman elämänhallinnan osa-alueeseen.

Ihanteellista olisi, että tätä tuen ja avun tarvetta voisi arvioida ja siihen puuttua jo ennen varsinaisten ongelmien kehittymistä (tästä konkreettisena ehdotuksena vaikkapa lisäresurssit neuvolan ja perheen yhteistyöhön).

Kohtuuhintainen koti.
Jokaisella pitää olla mahdollisuus hankkia oma koti joko omaksi tai vuokralle kohtuuhintaan.

Hyvät ja toimivat liikennejärjestelyt:
Jokaisella pitää olla mahdollisuus valita itselleen sopivin liikkumismuoto, oli kyseessä sitten joukkoliikenne, pyöräily, kävely tai yksityisautoilu.

Malmin lentokentän toiminta on turvattava:
Malmin lentokentän toiminta on turvattava myös jatkossa, ei asuntorakentamiselle!

Nuorisotaloja lisää:
Tilojen tulisi olla nuorten näköisiä ja nuorten hallussa, mutta sopivasti aikuisten valvonnassa. Ei jätetä nuoria yksin!

Jos tulen valituksi, niin oman kotisaareni, Laajasalon osalta lupaan ajaa valtuustossa seuraavia asioita:

Luonto ja rakentaminen:
Saaren arvokas, merellinen luonto tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Siksi kannatan Vartiosaaren kehittämistä virkistysalueeksi, en asuntorakentamiselle. Vartiosaari on idän oma Seurasaari ja ainutlaatuinen paikka Helsingissä, aivan kuten Santahamina. Saaren luontoarvot ovat korvaamattomat, jotka pitää säilyttää myös tuleville sukupolville. Lähimetsät ja puistot on muutenkin säästettävä liialliselta rakentamiselta, sillä asuntoja voidaan rakentaa ja purkaa, mutta luontoa ei.

Lasten ja nuorten harrastukset:
Lasten ja nuorten riittävät liikuntamahdollisuudet on turvattava. Jo nyt moni lapsiperhe ja yksinhuoltaja painii suurten taloudellisten paineiden alla, eikä lasten harrastuksille aina vain tahdo löytyä rahaa, vaikka tahtoa olisikin. Suurena apuna lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen on ns. kolmas sektori, jota pitäisi yhteiskunnassa enemmän hyödyntää. Mutta ilman kunnan taloudellista tukea moni nuori jää vaille tätä yhtäkin harrastusmahdollisuutta.

Koulutus ja opiskelu:
Lähikoulut ja päiväkodit säilytettävä ja lukio saatava takaisin Laajasaloon. Jos lapset ja nuoret saisivat päättää, niin kunnan tulisi enemmän käyttää rahaa kouluihin ja opiskeluun liittyviin asioihin, harrastusten ja vapaa-ajanvieton mahdollisuuksiin, sekä yleiseen turvallisuuteen.

Kunnan leikkaukset koulutuksesta sekä yleensäkin opiskelusta ovat kohtuuttomia. Nykyään yhä useampi nuori hakee koulutuspaikkaa ulkomailta ja samalla Suomesta aivovienti ulkomaille lisääntyy huolestuttavaa vauhtia. Tätä kehitystä kansantaloutemme ei vain kestä, joten kunnan odotetaankin lisäävän panostuksia koulutukseen ja opiskeluun, eikä suinkaan leikkauksiin.

Liikenne:

Laajasalontie muuttuu lähivuosina moottorikadusta puistokaduksi. Tulevaisuudessa kadulla kulkevat bussit, raitiovaunut, jalankulkijat, pyöräilijät sekä autot. Siksi sujuvat liikenneyhteydet Laajasalon – Herttoniemen välille on turvattava myös yksityisautoilulle. Jo nyt kyseinen väylä on ruuhkainen ja tulossa oleva Laajasalontien kaupunkibulevardisointi Yliskyläntien ja Koirasaarentien välillä ei tätä liikennevirtaa tule helpottamaan, vaan päinvastoin, ruuhkat tulevat pahenemaan. Siksi on tärkeää tehdä jo nyt ennakoivia toimenpiteitä, jotta saaren asukkaat välttyvät pahemmilta liikenneruuhkilta, koski se sitten joukkoliikennettä tai yksityisautoilua.

Myös Kruunusilloilla on mahdollistettava ajo yksityisautoilla. Jos silloilla ei sallita yksityisautoilua, niin sen syy-seuraussuhde tulee näkymään pahoina ruuhkina Laajasalontiellä Herttoniemen suuntaan ja päinvastoin.

Laajasaloon oma pelastusasema. Tällä hetkellä lähin pelastusasema sijaitsee Herttoniemessä (Sorvaajankatu 16). Tavoiteaika esim. Jollaksen ja Kruunuvuorenrannan alueelle ei toteudu ykköslähdöllä lain edellyttämällä kuuden minuutin vasteajalla.

Kauppakeskus Hertsin ja Shellin edustan liikennejärjestelyjen parantaminen. Liikenne kyseisellä alueella on jo nyt erittäin ruuhkainen ja turvaton, eikä ikäviltä kuolemantapauksiltakaan ole vältytty.

Turvallisuus:
Lasten ja nuorten on saatava liikkua turvallisesti, myös yksin.

Ikävä kyllä, tänä päivänä lasten ja nuorten turvattomuuden tunne on käsin kosketeltavissa sen eri muodoissa ja meidän vanhempien velvollisuus on se korjata. Aikuiset, välitetään ja uskalletaan puuttua, eikä jätetä nuoria yksin!

Helsingissä myös alueellinen kahtiajako on kärjistynyt jo vuosien ajan ja tuleva suuntaus on entistä huolestuttavampaa. Ihmisen koti on siellä, missä sen on hyvä olla! Pahoinvoivilla, levottomilla ja turvattomilla alueilla ei kukaan halua asua, saati sitten kasvattaa lapsiaan.

Poliittisten päättäjien yksi suurimmista velvollisuuksista ja tehtävistä on saada kaikin keinoin tämä negatiivinen kehityssuunta pysähtymään, joten enemmän tekoja ja vähemmän puheita.

”Hyvin toimivat, tasapuoliset, kaupungin peruspalvelut vähentävät syrjäytymistä, väkivaltaa ja rikollisuutta”.

Ääni Kelolle on ääni saarellemme NUMEROLLA 288. Anna äänesi kuulua!